Előterjesztések
 
  
2013. 04.24.
 
1.
A Rendőrkapitányság 2012.évi tevékenységéről beszámoló.
2.
Sárpilis község Önkormányzatának 2012.évi költségvetésének módosítása.
3.
Sárpilis község Önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
4.
Sárpilis község Önkormányzatának 2013.évi költségvetési koncepciója.
5.
Sárpilis község Önkormányzatának 2013.évi belső ellenőrzési terve
6.
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása.
7.
Egészségügyi Gondnokság – 2013.évi háziorvosi ügyeleti díjának megállapítása.
8.
Decs Nagyközség településrendezési tervének véleményezése
9.
Első Magyar Önk.Viziközmű és Szolgáltató Társulás aktuális kérdése.
Egyebek:
 
1.