Előterjesztések
 
  
2020.03.12.
 
1.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet II. fordulóban történő tárgyalása
2.
Sárpilis Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
3.
Döntés használati díj felhasználásáról
4.
A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
5.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
6.
A társulási tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulás 2019. évi működéséről
7.
„Temető fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan vállalkozó kiválasztása
8.
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan vállalkozó kiválasztása
9.
„Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása” című pályázathoz kapcsolódóan vállalkozó kiválasztása
10.
A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése
11.
A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásának megvitatása
12.
Szekszárdi Rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése
13.
14.
Intézményi térítési díjhátralék megfizetése (ZÁRT ülésen)
15.
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálása (ZÁRT ülésen)
16.
Egyebek