TELEPÜLÉS
Köszöntő
Sárpilis története
Térkép
Utcanévjegyzék
Nevezetességek
Testvértelepülés
ÖNKORMÁNYZAT
Általános Közzétételi lista
Képviselő-testület
Bizottságok
Polgármesteri Hivatal
Kisebbségi Önkormányzat
Rendeletek
Hirdetmények
Letölthető dokumentumok
INTÉZMÉNYEK
Iskola és Óvoda
Idősek Otthona
Könyvtár
Orvosi rendelő
Házi Segítségnyújtás
Posta
KULTÚRA
Tájház
Magángyűjtemény
Kézművesség
Civil szervezetek
Egyház
SZABADIDŐ
Rendezvények
Sport
Fotóalbum
 
 
 
A település lakosságához mérten több civil szervezet is tevékenykedik, különböző célokat és elveket vallanak, mégis képesek az együttműködésre. Minden egyesület fő célja Sárpilis társadalmi életének felkarolása és aktiválása, a falu hírnevének öregbítése és közösségének építése.
 
     
Sárköz Természetjáró Egyesületet
   
     
Alapítva: 2016.06.08.
   
Az egyesület célja a természetjárás népszerűsítése, gyalogtúrák, kajaktúrák szervezése a Sárközben és hazánk más, természeti értékekben gazdag tájegységein.

Sárpilisi „Gerlicemadár” Hagyományőrző Néptánc Egyesület
 

Egyesület Bemutatkozása »

    

Sárpilisért Egyesület
  
 

Sárpilisi Nyugdíjas Klub
 

Sárpilisi Horgász Egyesület
    
    
   

Sárpilisi Polgárőr Egyesület
    
    
Sárpilisi Polgárőr Egyesület
székhely: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.
    
Az egyesület célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség nyújtása.
Az egyesület – a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében végzett – feladatai:
   

1. a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el


2. önkéntes közreműködés


3. a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában


4. a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében


5. az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában


6. a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében


7. a rendezvények helyszínének biztosításában


8. a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány a települési önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában


9. az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében


10. a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben valamin a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában közreműködés


11. tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel


12. együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal