TELEPÜLÉS
Köszöntő
Sárpilis története
Térkép
Utcanévjegyzék
Nevezetességek
Testvértelepülés
ÖNKORMÁNYZAT
Általános Közzétételi lista
Képviselő-testület
Bizottságok
Polgármesteri Hivatal
Kisebbségi Önkormányzat
Rendeletek
Hirdetmények
Letölthető dokumentumok
INTÉZMÉNYEK
Iskola és Óvoda
Idősek Otthona
Könyvtár
Orvosi rendelő
Házi Segítségnyújtás
Posta
KULTÚRA
Tájház
Magángyűjtemény
Kézművesség
Civil szervezetek
Egyház
SZABADIDŐ
Rendezvények
Sport
Fotóalbum
 

     

Közbeszerzés

     

    
    
2021.
     
Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés I. ütem
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019
     
     
Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019
Pályázat címe: Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés I. ütem
Kedvezményezett neve: Sárpilis Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 398.832.203,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2021.06.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
     

Projekt tartalmának bemutatása:

   

Sárpilis Község Önkormányzatának célja Sárpilis település csapadékvíz elvezetésének rendezése, melynek jelen projekt keretében az I. üteme valósul meg a Tolna Vármegyei Önkormányzat Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésével.

A tervezett beruházás keretében a József Attila utca, a Zrínyi utca, az Iskola tér és a Dózsa György utca területén nyílt burkolt és földmedrű árok épülnek, az útburkolathoz csatlakozó kapubehajtók csőátereszként kerülnek kialakításra, valamint további csőátereszek is megépítésre kerülnek.

A jelen ütemben kiépítésre kerülő vízelvezető rendszer teljes hossza mindösszesen 1 930 fm.

Ebben az ütemben készül el a korábbi ún. anyaggödör területén a záportározó tó is, ami a teljes I. öblözet befogadójaként fog funkcionálni, így a helyi csapadékvíz elvezetési rendszer kulcselemének számít. Ehhez a beruházási elemhez kapcsolódóan iszapkotrás és terelőgát építés történik, megépül 1 db átemelő, továbbá kiépítésre kerül a nyomóvezeték és a partvédő mű.

A fejlesztéssel érintett vízelvezető árkok elsődleges befogadója a záportározó tó lesz, ami működését tekintve torkolati tározónak tekinthető, mivel innen a vizek (víztöbblet esetén) az átemelők segítségével a Szekszárd-Bátai főcsatornába kerülnek továbbvezetésre.

A projekt hozzájárul az élhetőbb, biztonságosabb lakókörnyezet megteremtéséhez, a lakosság életkörülményeinek javulásához.

    
Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés II. ütem
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021
     
     
Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021
Pályázat címe: Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés II. ütem
Kedvezményezett neve: Sárpilis Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 325.029.592,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2021.06.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
    
 

Projekt tartalmának bemutatása:

   

Sárpilis Község Önkormányzata célul tűzte ki a település csapadékvíz elvezetésének teljeskörű rendezését (különös tekintettel a belterületre), amit több ütemben kíván megvalósítani.

Jelen projekt keretében Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezésének II. üteme valósul meg, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésével

A tervezett beruházás keretében a Nyéki utca és köz, az Iskola tér, a Béke tér, a Rákóczi utca, az Arany János utca, valamint a Jókai utca területén összesen 2 975 fm vízelvezető árok kiépítése történik meg (2 862 fm nyílt burkolt árok és 113 fm zárt csatorna). Az útburkolathoz csatlakozó 87 db kapubehajtó a nagyobb árokszelvény miatt beton csőátereszként kerül kialakításra. Az útburkolatok csatlakozása helyén további 9 db csőáteresz kerül megépítésre. A jelen ütemben kiépítésre kerülő vízelvezető rendszer teljes hossza mindösszesen 3 035 fm.

A fejlesztéssel érintett vízelvezető árkok elsődleges befogadója az I. ütemben megépülő záportározó tó lesz, ami működését tekintve torkolati tározónak tekinthető, mivel innen a vizek (víztöbblet esetén) az átemelők segítségével a Szekszárd-Bátai főcsatornába kerülnek továbbvezetésre.

A projekt hozzájárul az élhetőbb, biztonságosabb lakókörnyezet megteremtéséhez, a lakosság életkörülményeinek javulásához.

     
    
2019.
    
    
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú projekt keretében Sárpilis tájház felújítása
   
Módosítás 2018.04.10.

Módosítás 2018.04.04.