TELEPÜLÉS
Köszöntő
Sárpilis története
Térkép
Utcanévjegyzék
Nevezetességek
Testvértelepülés
ÖNKORMÁNYZAT
Általános Közzétételi lista
Képviselő-testület
Bizottságok
Polgármesteri Hivatal
Kisebbségi Önkormányzat
Rendeletek
Hirdetmények
Letölthető dokumentumok
INTÉZMÉNYEK
Iskola és Óvoda
Idősek Otthona
Könyvtár
Orvosi rendelő
Házi Segítségnyújtás
Posta
KULTÚRA
Tájház
Magángyűjtemény
Kézművesség
Civil szervezetek
Egyház
SZABADIDŐ
Rendezvények
Sport
Fotóalbum
   
Sárpilisi Tündérkert Óvoda
    

Az intézmény bemutatása
     

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhányan magasabbra repülnek, mint mások.
De mindegyik olyan magasra repül, amilyen magasra csak tud.
Miért hasonlítanánk őket össze?
Mindegyik különböző.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda az önkormányzat által fenntartott 1 csoportos óvoda. A község óvodája, a családi házak sűrűjében, a település nyugodt, csendes területén található. Erőssége a meleg, szeretetteljes, családias légkör, a családokkal való együttműködés, együtt nevelés, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása.
Az óvoda 2015 szeptemberében vált önálló intézménnyé, előtte a Bátai Pitypang óvoda tagintézményeként működött. A Sárpilisi Tündérkert Óvoda gyermeklétszáma tanévenként folyamatos emelkedést mutat. Míg 2014 szeptemberében 14 gyermek járt az óvodába, addigra 2017 szeptemberre ez a szám 27 főre ugrott.
Intézményünk célja, olyan nevelési rendszer működtetése, amely lehetővé teszi az óvodáskorú gyermekek sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének megfelelő személyiségfejlesztést.
Óvodai nevelésünk célja:
A 2,5-7 éves óvodás gyermekek nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Integrált nevelés keretében foglalkozunk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Intézményünkben az inkluzív, befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül, fontos értékünk a sokszínűség.
Az óvoda jeles napjainál figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat, az óvoda hagyományait, a szülők elvárásait.
Az óvoda udvari játékainak a bővítése folyamatos. Igyekszünk minden évben növelni az udvari játékok számát.

   
Óvodavezető: Lerch-Jánosi Erika